Tjänstekatalog

På denna sida beskriver vi tjänsterna som Biobank och Studiestöd erbjuder. Observera att vissa tjänster saknar beskrivning och att en uppdatering planeras till hösten 2023.

För information om priser, se vår digitala prislista

Rådgivande & Regulatoriska tjänster
Rådgivning
Vi erbjuder rådgivning via e-post och telefon men kan också boka möte för att diskutera kommande eller pågående studier eller också generella frågor.
Utbildning
Vi arrangerar öppna föreläsningar men också beställda föreläsningar av kursanordnare.
Interna föreläsningar för personal inom Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm sker vid förfrågan.
Förhandsgranskning för alla typer av ansökningar
Granskning av etikansökan, forskningspersonsinformation och biobanksansökan.
Detta görs antingen innan ärendet skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller parallellt med att etikansökan granskas av EPM.
Förhandsgranskning enligt nationell rutin för kliniska prövningar
Gällande läkemedel eller medicintekniska produkter
Rådgivning, handläggning och upprättande av avtal för singelcenterstudier (SC)
Gäller inrättande av provsamling för forskning eller utlämnande av prov och personuppgift inom Region Stockholm.
Rådgivning och handläggning av ändringar i pågående studier (singelcenter och multicenter)
Vid fall där uppdatering av befintligt avtal krävs.
Material transfer agreement (MTA)
Rådgivning och handläggning när Stockholms Medicinska Biobank (SMB) är ansvarig biobank och prov ska skickas för analys utanför Region Stockholm och till en annan huvudman.
E-biobank
Stockholms Medicinska Biobank agerar utlämnande biobank i multicenterstudier och hanterar relaterad dokumentation.
Avslutsrapportering
Samtliga multicenter-studier vars avtal tecknats på blanketter med versionsnummer 5.7 eller tidigare, måste avslutsrapporteras till RBC. Avslut registreras av oss och inblandade e-biobanker informeras.
Hantering av blanketter för ändring av samtycke
Hantering av E1-blanketter för ändring av samtycke inom Region Stockholm för prov som tagits i regionens regi för vård och behandling men också alla begäran om ändring av samtycke för PKU-biobanken samt för prov som lagras i SIB-processen (Sjukvårdsintegrerad biobankning) åt forskaren.
Agera ansvarig biobank
Vi agerar biobank på uppdrag av t.ex sponsor och ansvarar för provsamlingen och tecknandet av MTA.
Studiekoordinering och samordning av provanalyser inom Laboratoriemedicins Medicinska enheter samt labdatauttag inom Lab IT
Uppstart, upprättande av avtal, genomförande, fakturering och avslut av studier.
Operativa tjänster
Sjukvårdsintegrerad biobanking (PreBio)
En standardiserad process för insamling, lagring och uttag av biobanksprover, med ektroniska remisser, provtagning, automatiserad alikvotering, lagring och uttag.
Remisser
Studiespecifika remisser
Provtagning
På sjukhus och inom primärvården
Provlogistik
Transport, sortering
Provhantering
Registrering, centrifugering, alikvotering, omformatering, infrysning
Direktinfrysning
Förvaring prov
Analys
Av vätska och vävnad
Uttag prov
Datauttag kopplat till insamlat prov
Datauttag registerdata
Tjänster på jourtid (för kliniska studier)
Övrigt laborativt arbete utanför ordinarie service
Infrastruktur (frysar resp. IT)
Frysar
Ishotell resp. fryscamping
IT-baserade registeringstjänstsystem
LabWare LIMS, PROSIS
Provsamlingar
Tillgång till provsamlingsdatabas