Sjukvårdsintegrerad biobankning – PreBio

PreBio är Region Stockholms process för sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB) av vätskeprover. Begreppet PreBio är en förkortning för ”Preanalystisk hantering av biobanksprover”. På denna sida vägleder vi dig i hur du kan använda dig av PreBio för att samla in prov eller göra uttag.

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär som koncept att beställningen och insamlingen av biobanksprover genomförs i enlighet med de etablerade rutinerna inom hälso- och sjukvården. Efter insamlingen följer proverna ett separat hanteringsflöde för biobanksprover, där varje steg; inklusive transport, hantering, förvaring och uttag är noggrant kvalitetssäkrat.

Detta möjliggör att likvärdiga prover av känd och hög kvalitet kan samlas in från olika platser där patienter får vård. Platser för hantering och slutförvaring av SIB-prover återfinns för närvarande på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, samt på Danderyds Sjukhus.

En lista över närvårdslaboratorier och provtagningscentraler som erbjuder PreBio-provtagning finns tillgänglig via Karolinska.se:

Vad krävs för att påbörja insamling?

För att påbörja insamling via SIB/PreBio krävs följande:

  • En godkänd etikansökan
  • Ett provsamlingsavtal med Stockholms medicinska biobank (SMB)
  • Ett tjänsteavtal med Medicinsk Diagnostik Karolinska
  • Tillgång till journalsystemet Take Care eller den webbaserade remiss- och svarssystem Labportalen

När ett tjänsteavtal har upprättats tilldelas man åtkomst till Karolinskas beställningskatalog för biobanksprover ”Karolinska biobank” och erhåller en studiespecifik betalarkombika.

För att säkerställa bästa möjliga service, rekommenderar vi att ni kontaktar oss i god tid inför det planerade startdatumet. Vid behov av mer information om Sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio), är ni välkomna att kontakta oss.

Studiecenter: kulbiobankochstudier.karolinska@regionstockholm.se, telefon: 08-425 186 70.

Stockholms Medicinska Biobank: biobankstockholm@regionstockholm.se

Uttag av vätskeprover som samlats in via sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio-prover)

Uttag av biobanksprov hanteras i turordning enligt fastställd process. Hur lång tid ett uttag tar att leverera varierar med uttagets storlek och komplexitet och antal ärenden i kö vid uttagsförfrågan.

Kontakta oss i god tid om ni planerar ett uttag!

Se vår övergripande processbeskrivning för uttag av prover från biobanken:

Steg-för-steg-guide: Uttag av PreBio vätskeprover