Vi har uppdaterat priserna för våra biobankstjänster inklusive studiekoordinering. Priserna baseras bland annat på Biobank Sveriges riktlinjer nationellt och är en förutsättning för att fortsatt kunna erbjuda bästa möjliga stöd till både forskare och företag.

Priserna träder i kraft 1 juni 2022.

Du hittar prislistan här – https://biobankstockholm.se/vara-tjanster/prislista/