Ny hemsida för SMB/RBC!

Nu har vi lanserat vår nya hemsida. Hör gärna av er till vår funktionsbrevlåda: biobankstockholm.lsf@sll.se  med åsikter, kommentarer eller om ni saknar något på sidan. 

Förändring vid ansökan om multicenterstudie

Från och med 1 augusti 2020 kommer blankett P2 att läggas till. Blankett P2 är till för att öka spårbarheten av prov i multicenterstudier. Den fylls i av alla ingående lokala prövare (även privata vårdgivare) och skickas till de lokala e-biobankerna efter att...

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

🔊 Uppläst Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorDenna lag har ändrats så att den förtydligas och ger skärpta straff.Mer...

Jul- och nyårshelgen på SMB/RBC

🔊 Uppläst Mellan 23 december 2019 och 7 januari 2020 har SMB/RBC reducerad bemanning. Vi tackar för ett gott samarbete under året som...