Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

🔊 Uppläst Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorDenna lag har ändrats så att den förtydligas och ger skärpta straff.Mer...

Etikprövningsmyndigheten gör förändringar i sin ärendehantering

🔊 Uppläst Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer göra förändringar i sin ärendehantering. Ärendehanteringssystemet Prisma kommer att lämnas då det inte ger det stöd som var avsikten. Ett nytt system ska upphandlas och ambitionen är...