E-learning om biobankslagen: Uppdaterad och kostnadsfri

Hittas på länk: https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/   E-learningen är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten,...

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

🔊 Uppläst Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorDenna lag har ändrats så att den förtydligas och ger skärpta straff.Mer...

Etikprövningsmyndigheten gör förändringar i sin ärendehantering

🔊 Uppläst Etikprövningsmyndigheten anger i ett pressmeddelande att de kommer göra förändringar i sin ärendehantering. Ärendehanteringssystemet Prisma kommer att lämnas då det inte ger det stöd som var avsikten. Ett nytt system ska upphandlas och ambitionen är...

Förändring i biobankslagen 1 januari 2019

🔊 Uppläst Från den 1 januari 2019 sker en förändring i Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Förändringen sker med anledning av anpassning av svensk lagstiftning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och...