Förhandsgranskning

SMB/RBC erbjuder nu förhandsgranskning vilket innebär att du kan skicka in din biobanksansökan antingen innan du skickar den till Etikprövningsmyndigheten (EPM) eller medan du väntar på beslut från EPM. Du som inte har din ansökan redo att skicka in kan istället boka...

Nytt register över covid-19-provsamlingar

Biobank Sverige och SciLifeLab lanserar nu ett nationellt provsamlingsregister med information om biobanker samt provsamlingar med prov relaterade till covid-19. Provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till...

Jul & nyår på SMB/RBC

Mellan den 21 december och 10 januari har SMB/RBC begränsad handläggning av biobanksansökningar med reservation för akuta covid-19 studier. Vi vill tacka för ett gott samarbete under året som har gått. God jul och gott nytt år önskar Stockholms medicinska biobank och...

Förlängd handläggningstid pga covid-19

SMB/RBC har ett fortsatt högt inflöde av ansökningar och reducerad bemanning pga covid-19 vilket gör att handläggningstiden är förlängd. Vårt mål är att ett beslut ska vara fattat inom 30 arbetsdagar från att ett komplett ärende inkommit men tyvärr kan det ta längre...

Sommartider på SMB/RBC

Under sommaren förlängs handläggningstiden för ärenden till SMB/RBC eftersom semestrar leder till reducerad bemanning. Reducerad bemanning gäller under veckorna 28-34. Glad sommar!

Angående hantering av covid-19 prov

Biobank Sverige har idag lagt till följande information på sin ”Frågor och svar”-sida:  Vilka bestämmelser finns angående att skicka farligt eller smittat material? Bestämmelserna nedan om farligt gods utgår från godsets farliga egenskaper. Om biologiska...