Nyheter

Vi bygger om

Just nu pågår ett internt arbete för att förbättra vår service och kommunikation.

läs mer

Förhandsgranskning

SMB/RBC erbjuder nu möjligheten att förhandsgranska biobanksansökningar. Du kan också boka rådgivning med en av våra handläggare.

läs mer

Jul & nyår på SMB/RBC

Mellan den 21 december och 10 januari har SMB/RBC begränsad handläggning av biobanksansökningar med reservation för akuta covid-19 studier. Vi vill tacka för ett gott samarbete under året som har gått. God jul och gott nytt år önskar Stockholms medicinska biobank och...

läs mer

Förlängd handläggningstid pga covid-19

SMB/RBC har ett fortsatt högt inflöde av ansökningar och reducerad bemanning pga covid-19 vilket gör att handläggningstiden är förlängd. Vårt mål är att ett beslut ska vara fattat inom 30 arbetsdagar från att ett komplett ärende inkommit men tyvärr kan det ta längre...

läs mer

Sommartider på SMB/RBC

Under sommaren förlängs handläggningstiden för ärenden till SMB/RBC eftersom semestrar leder till reducerad bemanning. Reducerad bemanning gäller under veckorna 28-34. Glad sommar!

läs mer