Nyheter

Angående hantering av covid-19 prov

Biobank Sverige har idag lagt till följande information på sin "Frågor och svar"-sida:  Vilka bestämmelser finns angående att skicka farligt eller smittat material? Bestämmelserna nedan om farligt gods utgår från godsets farliga egenskaper. Om biologiska material...

läs mer

Snabbspår för studier med koppling till covid-19

Biobanken kommer att prioritera studier/prövningar gällande covid-19 den närmaste tiden. Kontakta gärna biobanken för rådgivning innan ansökan skickas in till EPM. Märk kommunikation och dokument gällande tillgång till prov med covid-19 i kontakt med biobanken.  ...

läs mer

E-learning om biobankslagen: Uppdaterad och kostnadsfri

Hittas på länk: https://biobanksverige.se/utbildningar/biobankslagen-webbaserad-utbildning/   E-learningen är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten,...

läs mer

Ny hemsida för SMB/RBC!

Nu har vi lanserat vår nya hemsida. Hör gärna av er till vår funktionsbrevlåda: biobankstockholm.lsf@sll.se  med åsikter, kommentarer eller om ni saknar något på sidan. 

läs mer

Förändring vid ansökan om multicenterstudie

Från och med 1 augusti 2020 kommer blankett P2 att läggas till. Blankett P2 är till för att öka spårbarheten av prov i multicenterstudier. Den fylls i av alla ingående lokala prövare (även privata vårdgivare) och skickas till de lokala e-biobankerna efter att...

läs mer

Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

[responsivevoice_button voice="Swedish Female" buttontext="Uppläst"]Från 1 januari 2020 så införs en ny lag samt en uppdatering av befintlig lagstiftning angående etikprövning.Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorDenna lag har ändrats så att...

läs mer

Jul- och nyårshelgen på SMB/RBC

[responsivevoice_button voice="Swedish Female" buttontext="Uppläst"] Mellan 23 december 2019 och 7 januari 2020 har SMB/RBC reducerad bemanning. Vi tackar för ett gott samarbete under året som gått.

läs mer

Nya avtalsmallar för Material Transfer Agreement (MTA)

[responsivevoice_button voice="Swedish Female" buttontext="Uppläst"] Biobank Sverige har tagit fram nya avtalsmallar för material transfer agreement (MTA) då humana prov skickas för analys inom Sverige eller utomlands. Tre nya mallar finns nu på Biobank Sverige - Alla...

läs mer

Fortsatt förlängd handläggningstid

[responsivevoice_button voice="Swedish Female" buttontext="Uppläst"] SMB/RBC har ett fortsatt högt inflöde av ansökningar vilket gör att handläggningstiden är fortsatt förlängd. Vårt mål är att ett beslut ska vara fattat inom 30 arbetsdagar från att ett komplett...

läs mer